2K Rapid

Produktbeskrivning


Adda 2K RAPID är ett svenskproducerat tvåkomponentslim med en öppentid på 1-2 timmar! Adda 2K RAPID används för vattentätning av golv och vägg i bostadsmiljö eller utrymmen med liknande belastning. Produkten kan användas som ett diffusionsöppet tätskikt vid tillskjutande fukt, följ anvisning Adda D-System. Adda 2K RAPID är en systemprodukt som ingår i Adda 2K-System och Adda D-System.

Nedladdningar:

- Produktdatablad

- Säkerhetsdatablad

Användningsområden


Adda 2K RAPID har en tixotrop konsistens vilket ger en snabb montering och väldigt god övervätning mellan underlag och Adda TÄTFOLIE. Adda 2K RAPID används på både sugande och täta underlag som lim och skarvförsegling. Adda 2K RAPID är självhärdande och kapillärspärrande, ger en stark limfog. Adda 2K RAPID kan också användas för skrapspackling/portätning av underlag

Teknisk data

Produkttyp: Cement och polymerbaserat tvåkomponentslim.
Färg: Grå.
Öppentid / pot-life: 1 - 2 timmar i hinken efter korrekt blandning.
Blandningsförhållande: Blanda först upp dispersionen till en jämn massa, sedan häll ca hälften av pulverkomponenten i den våta dispersionen, blanda i ca 2-3 minuter. Häll sedan i resterande pulver och blanda noggrant till större delen av pulverklumparna blandats ut. Låt massan vila i 2 minuter innan en ny kraftig omrörning genomförs. Omrörare av korgtyp Collomix DLX eller motsvarande är att rekommendera. Eventuella små återstående pulverklumpar påverkar ej produktens funktion. Vid delreparationer: använd ett decilitermått för att väga upp 2,5 deciliter dispersion, som blandas med ca 1 deciliter pulverkomponent. Rör om enligt ovanstående. 

Åtgång: 0,4 kg / m2 vid Folielimning och 1,5 kg / m2 vid diffusionsöppet tätskikt.
Öppentid: 5 - 20 minuter.
skinnbildning: Om materialet visar tecken på skinnbildning, bör man påföra nytt lager material för att få en färsk yta.
Förpackning: plasthink med insats: 3 kg, 9 kg.
Hållbarhet/lagring: 6 månader efter produktion, i oöppnat originalemballage lagrat i torr miljö om + 10°C – + 40°C. Produkten tål ej frost. (se produktionsdatum på förpackningen).