Perlefug

Nedladdningar:

- Produktdatablad

- Säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning


Adda Perlefug är en cementbaserad och plastförstärkt fogmassa för fogning av plattor med max 5 mm fogbredd. När fogen har härdats är fogen
vattenavisande.
Perlefug är väldigt smidig och lätt
bearbetlig.
 

Användningsområden


Inomhus, vägg, golv, våtrum, och värmegolv. För fogning av keramiska kakel, klinker och mosaik med fogbredder 1-5 mm 

Teknisk data


Bruksområde: nomhus.

Blandningsförhållande: Ca 0,24 liter vatten per kg, Ca 1, liter vatten per 4kg, Ca 4,3 liter vatten per 18 kg säck.


OBS! Färgskillnader kan uppstå vid användning av olika vattenmängder, tvättat med för mycket vatten och ojämn temperatur. Färgskillnader är inte ovanligt eftersom cement är en naturprodukt. Färgskillnader är därför ingen anledning till reklamation.


Åtgång: 0,1 - 1,5 kg / m2.

Brukstemperatur: Det bör vara minimum +6°C - +23°C i luft/underlag och plattorna.

Brukstid: ca. 2 timmar.

Kulörer: Lysgrå (Ljusgrå), Grå, Koksgrå (Antracit).

Förpackning: 4 kg påse - 20 kg säck (49 säckar pr. pall).

Hållbarhet/Lagring: 12 mån, efter produktion (se produktionsdatum på säck) lagras torr i oöppnad originalförpackning.