Addalight Storformat

Produktbeskrivning


Addalight Storformatlim är ett dammreducerat, plastförstärkt, cementbaseraLÄTTfix som är flexibelt, smidig, har goda vidhäftningsegenskaper och har lååtgång. 

Användningsområden


 Inomhus och utomhus, vägg, golv, våtrum, och värmegolv. För montering av större keramiskplattor, mosaik, limtegel, dekorsten, skiffer, klinker och fasadsten. Är också lämpligt som spackel i 2-10 mm tjocklek. 


Underlag: Speciellt användarvänlig vid liming mot betong, avjämningsmassor, lecablock, puts, mur, gipsskivor och på befintliga keramiska plattor.

Teknisk data


Klassifisering: C2TE S1.
Test: Testat i system 3 efter NS-EN12004/2012.
Bruksområde: Inomhus och utomhus
Färg: Grå.
Blandningsförhållande: Ca 5,5 - 6 liter vatten per 15 kg säck.
Åtgång: Fixkam från 4 – 10 mm.
Ca åtgång pulver i kg/m2:

Åtgången är beräknad utifrån att fixkammen används med en arbetsvinkel på ca 75°.  

Åtgången kan också variera pga, ojämnheter på underlag- typer och andra faktorer som ex, plattans baksidesprofil och val av fixkam.  


Brukstemperatur: Det bör vara minimum +6°C i luft/underlag och plattorna.

Brukstid: 3 – 4 timmar.

öppentid/skinnbildning: 20 minuter*. Om fästmassan visar tecken på skinnbildning, bör man påföra på nytt lager fästmassa för att få en färsk yta.

Torktid/gångbar: 1 dygn.

Genomhärdat: 14 dagar.

Förpackning: 15 kg säck (49 säckar per. pall).

Hållbarhet/Lagring: 12 mån, efter produktion lagras torr i oöppnad originalförpackning.
(se produktionsdatum på säck).

Storlek fixkam

Åtgång pulver 

4 mm

ca. 1,1 kg/m² 

6 mm

ca. 1,5 kg/m² 

8 mm

ca. 1,9 kg/m² 

10 mm

ca. 2,2 kg/m²