Användningsområden


 Inomhus och utomhus, vägg, golv, våtrum, och värmegolv. För montering av större keramiskplattor, mosaik, limtegel, dekorsten, skiffer, klinker och fasadsten. Är också lämpligt som spackel i 2-10 mm tjocklek. 


Underlag: Speciellt användarvänlig vid liming mot betong, avjämningsmassor, lecablock, puts, mur, gipsskivor och på befintliga keramiska plattor.

Teknisk data


Klassifisering: C2TE S1.
Test: Testat i system 3 efter NS-EN12004/2012.
Bruksområde: Inomhus och utomhus
Färg: Grå.
Blandningsförhållande: Ca 5,5 - 6 liter vatten per 15 kg säck.
Åtgång: Fixkam från 4 – 10 mm.
Ca åtgång pulver i kg/m2:

Åtgången är beräknad utifrån att fixkammen används med en arbetsvinkel på ca 75°.  

Åtgången kan också variera pga, ojämnheter på underlag- typer och andra faktorer som ex, plattans baksidesprofil och val av fixkam.  


Brukstemperatur: Det bör vara minimum +6°C i luft/underlag och plattorna.

Brukstid: 3 – 4 timmar.

öppentid/skinnbildning: 20 minuter*. Om fästmassan visar tecken på skinnbildning, bör man påföra på nytt lager fästmassa för att få en färsk yta.

Torktid/gångbar: 1 dygn.

Genomhärdat: 14 dagar.

Förpackning: 15 kg säck (49 säckar per. pall).

Hållbarhet/Lagring: 12 mån, efter produktion lagras torr i oöppnad originalförpackning.
(se produktionsdatum på säck).

Storlek fixkam

Åtgång pulver 

4 mm

ca. 1,1 kg/m² 

6 mm

ca. 1,3 kg/m² 

8 mm

ca. 1,7 kg/m² 

10 mm

ca. 2 kg/m² 

Addalight Storformat

Produktbeskrivning


Addalight Storformatlim är ett dammreducerat, plastförstärkt, cementbaseraLÄTTfix som är flexibelt, smidig, har goda vidhäftningsegenskaper och har lååtgång.