Addaplan Super Rapid

Nedladdningar:

- Produktdatablad

- Säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning

ADDAPLAN SUPER RAPID är en avjämningsmassa för små och stora inomhus ytor. Den kan användas i torra utrymmen på underlag av betong, gips, och betongelement. Produkten är cementbaserat och casienfritt. Rekommenderad tjocklek från 3-25 mm. Om ett tjockare lager önskas måste detta göras i flera skikt. Det ska vara primat mellan varje skikt.Användningsområden

ADDAPLAN SUPER RAPID används som ett självutjämnande flytspackel med mycket bra flytförmåga och hög tryckfasthet (industrikvalitet 30MPa) för att utjämna eller finspackla golvet inomhus, med eller utan golvvärme och att skapa fina ytor på gamla och nya golv. Med egenskap av hög tryckhållfastighet är den även lämplig på golv med större belastningar, t ex sjukhus, skolor etc.Teknisk data


Klassning: CT-C30-F7

Utflytningsegenskaper: Ca 140 – 150 mm (vid 4,0 liter vatten per 20 kg säck)

Brukstemperatur: +10°C

Blandningsförhållande: 4,0 liter per 20 kg säck

Åtgång: 1,6 kg torr massa per mm per m2. Dvs. 1,6 kg ger 1 liter färdigblandat massa som täcker 1 mm per m2

Brukstid: Färdigblandad massa ska användas inom 30 minuter. Massa som har börjat härda i blandningskärlet får inte blandas med mer vatten.

Torktid: ADDAPLAN SUPER RAPID är gångbar efter 2 – 3 timmar, kan plattsättas efter 7 timmar och tätskikt efter ca 12 timmar.

Krympning: < 0,08% efter 28 dygn

Vidhäftning: Ca >2,1 N/mm. etter 28 dygn

Rengöring: Omdelbart med vatten

Förpackning: 20 kg säck

Hållbarhet: Bäst före 6 månader efter tillverkningsdatum, förvaras torrt och oöppnat.

Se produktionsdatum på säck.