Ångspärr

Produktbeskrivning


Adda Ångspärr är en svenskproducerad vattenbaserad, plastdispersion avsedd föångtätning av golv och vägg i bostadsmiljö eller utrymmen med liknande belastning. Adda Ångspärr är en systemprodukt som ingår i Adda R-System.  

Användningsområden


Adda Ångspärr används som ångtätande skikt i t.ex. bostadsbadrum, WC, tvättstugor och andra jämförbara våtutrymmen. Systemet uppfyller gällande krav på ånggenomgångsmotstånd från BBR. Adda Ångspärr används på torra och rena underlag av t.ex. betong, lättbetong, puts och som uppfyller kraven enligt BBR.

Teknisk data


Produkttyp: Vattenbaserad plastdispersion.

Färg: Ljusblå.
Åtgång: 0,27 kg / m2

Förpackning: plasthink på 6 kg och 12 kg.

Hållbarhet/lagring: 12 månader efter produktion, i oöppnat originalemballage lagrat i torr miljö om + 10°C – + 40°C. Produkten tål ej frost. (se produktionsdatum på förpackningen).