START

     Primer

     Flytstøp

     Kvikkstøp

     Rep.mørtel

     EPS-Betong

 TÄTT

     2K Folielim

     Membran

     Ångspärr

     Skarvlim

     Tättfolie

     Skarvremsor

 LIM/FIX

     Lettlim Grå

     Lettlim Hvit

     Fliselim1

 FOG

     Perlefug

     Proff fug

     Sillikon

 AVSLUT

     Nano Rens

     Grovrens

     Supervask

     Movin

     Finish

Membran

Nedladdningar:

- Produktdatablad

- Säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning


Adda Membran är ett svenskproducerat flytande
dispersionsbasera tätmembran för vattentätning av golv och vägg i bostadsmiljö eller utrymmen med liknande belastning. Adda Membran är en systemprodukt som ingår i Adda R-System och Adda F-System. 

Användningsområden


Adda Membran har en smidig konsistens som är enkel att bearbetaAdda Membran används på torra och rena underlag av t.ex. betong, lättbetong, puts och skivmaterial. Underlagen ska uppfylla kraven enligt BBR. Tätmembranet skall ej appliceras utomhus. 

Adda Membran används som folielim i F-System och som tätskikt i R-System, se gällande monteringsanvisning. 

Teknisk data


Produkttyp: Gummidispersion. 

Färg: Grå. 

Blandningsförhållande:  Är bruksfärdig i hinken, rör om materialet innan användning. 

Åtgång:  F-System Minst 0,5 kg / m²        R-System  minst 1 kg / m²  

Öppentid:  10 - 30 minuter. 
skinnbildning:  Om materialet visar tecken på skinnbildning, bör man påföra nytt lager  material för att få en färsk yta. 

rpackning:  plasthink: 8 kg och 16 kg. 

llbarhet/lagring:  12 månader efter produktion, i oöppnat originalemballage lagrat i torr miljö om  

+ 10°C – + 40°C. Produkten tål ej frost. (se produktionsdatum på förpackningen).