Flytstøp

Produktbeskrivning


ADDA FLYTSTØP FIBER är en självkomprimerande, fukttåligt, snabbhärdande och fiberförstärkt avjämningsmassa med hög tryckhållfasthet (Industriell kvalitet 30MPa). ADDA FLYTSTØP FIBER används för avjämning av golv i inomhus- och utomhusutrymmen som t.ex garage, terrasser, våtrum, bostäder och golv. Fungerar med värmegolv. Kan byggas i skikttjocklekar från 5 - 80 mm.

Nedladdningar:

- Produktdatablad

- Säkerhetsdatablad

Användningsområden


Använd ADDA FLYTSTØP FIBER vid avjämning och upprättning av undergolv, mindre nivåskillnader upp till 80 mm. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, cellplast, terazzo, golvspånskivor, gips, eps, samt kakel- och klinkerbeläggningar. På sviktande ytor måste minimitjockleken vara 25 mm. På brandfarliga material måste ett icke brännbart material läggas ut på minst

5 mm, ADDA FLYTSTØP FIBER kan användas för detta. Generellt ska produkten inte användas som ytskikt, men fungerar som underlag för klinker och övriga beläggningar. Används det på PVC-matta eller plastfolie, kan det att ligga som ett flytande golv. Tål fuktiga miljöer. Armeringsnät rekommenderas på mjuka underlag. Grus eller singel kan tillsättas i produkten för att göra den mer trögflytande.

Teknisk data


Vattenmängd: 2,6 l vatten till 20kg säck. 

Klassning: CT-C35-F7.

Åtgång per.m²: Ca. 2,1 kg pulver per. mm. per. m². 20 kg.

Brukstemperatur: Det bör vara minimum + 6oC i luft, underlag och material.

Brukstid: Ca. 30 minuter*.

Bindingstid: 60 min*.

Torktid/gångbar: efter ca. 3 - 5 timmar*.

Största kornstorlek: 2,5 mm.

Förpackning: 20 kg säck.

Hållbarhet: 6 månader efter produktion i torr och oöppnad förpackning (se tillverkningsdatum på förpackning).