START

     Primer

     Flytstøp

     EPS-Betong

 TÄTT

     2K Folielim

     Membran

     Ångspärr

     Skarvlim

     Tättfolie

     Skarvremsor

 LIM/FIX

     Lettlim Grå

     Lettlim Hvit

     Fliselim1

 FOG

     Perlefug

     Proff fug

     Sillikon

 AVSLUT

     Nano Rens

     Grovrens

     Supervask

     Movin

     Finish

Användningsområden


Inomhus, vägg, golv, våtrum, och värmegolv. För montering av keramiska plattor, mosaik, limtegel, dekorsten, marmor, skiffer, klinker och fasadsten.  

Är också lämpligt som spackel i 2-10 mm tjocklek. Fästmassan har inbyggd härdare i pulverform och är diffusionsöppen.


Underlag: Speciellt användarvänlig vid liming mot betong, avjämningsmassorlecablock, puts, mur, gipsskivor och på befintliga
keramiska plattor.

 

Nedladdningar:

- Produktdatablad

- Säkerhetsdatablad

Teknisk data


Klassifisering: C2TE S2.

Test: Testat i system 3 efter EW12004/2012.

Bruksområde: Inomhus

Färg: Grå.

Blandningsförhållande: Ca 0,49 liter vatten per kg, Ca 6,1 liter vatten per 12,5 kg säck. 

Åtgång: Fixkam från 4 – 10 mm.
Ca åtgång pulver i kg/m2:

Åtgången är beräknad utifrån att fixkammen används med en arbetsvinkel på ca 75°.  

Åtgången kan också variera pga, ojämnheter på underlag- typer och andra faktorer som ex, plattans baksidesprofil och val av fixkam. 


Brukstemperatur: Det bör vara minimum +6°C - +23°C i luft/underlag och plattorna. 

Brukstid:  1 – 2 timmar

Öppentid/skinnbildning: 10-20 minuter*. Om fästmassan visar tecken på skinnbildning, bör man påföra nytt lager fästmassa för att få en färsk yta.

Torktid/gångbar: 1 dygn.

Genomhärdat: 14 dagar.

Förpackning: 15 kg säck (49 säckar per. pall).

Hållbarhet/Lagring: 12 mån, efter produktion lagras torrt i oöppnad originalförpackning.
(se produktionsdatum på säck).


Storlek fixkam

Åtgång pulver 

4 mm

ca. 0,9 kg/m² 

6 mm

ca. 1,4 kg/m² 

8 mm

ca. 1,8 kg/m² 

10 mm

ca. 2.2 kg/m² 

Topcrete Nano

Produktbeskrivning


Adda Topcrete Nano tillhör en ny generation fästmassa. Den har låg åtgång pga, speciell typ av fyllmassa! 12,5 kg räcker till plattsättning för ca 9 m2.