Användningsområden


Inomhus och utomhus, vägg, golv, våtrum, och värmegolv. För montering av keramiska plattor, mosaik, limtegel, dekorsten, marmor, skiffer, klinker och fasadsten. Är också lämpligt som spackel i 2-10 mm tjocklek. Fästmassan har inbyggd härdare i pulverform och är diffusionsöppen.


Underlag: Speciellt användarvänlig vid liming mot betong, avjämningsmassorlecablock, puts, mur, gipsskivor och på befintliga
keramiska plattor.

 

Teknisk data


Klassifisering: C2TE S2.

Test: Testat i system 3 efter EW12004/2012.

Bruksområde: Inomhus och utomhus.

Färg: Grå.

Blandningsförhållande: Ca 0,49 liter vatten per kg, Ca 6,1 liter vatten per 12,5 kg säck. 

Åtgång: Fixkam från 4 – 10 mm.
Ca åtgång pulver i kg/m2:
Åtgången är beräknad utifrån att fixkammen används med en arbetsvinkel på ca 75°.  

Åtgången kan också variera pga, ojämnheter på underlag- typer och andra faktorer som ex, plattans baksidesprofil och val av fixkam. 


Brukstemperatur: Det bör vara minimum +6°C - +23°C i luft/underlag och plattorna. 

Brukstid:  1 – 2 timmar

Öppentid/skinnbildning: 10-20 minuter*. Om fästmassan visar tecken på skinnbildning, bör man påföra nytt lager fästmassa för att få en färsk yta.

Torktid/gångbar: 1 dygn.

Genomhärdat: 14 dagar.

Förpackning: 15 kg säck (49 säckar per. pall).

Hållbarhet/Lagring: 12 mån, efter produktion lagras torrt i oöppnad originalförpackning.
(se produktionsdatum på säck).


Storlek fixkam

Åtgång pulver 

4 mm

ca. 0,9 kg/m² 

6 mm

ca. 1,4 kg/m² 

8 mm

ca. 1,8 kg/m² 

10 mm

ca. 2.2 kg/m² 

Topcrete Nano

Produktbeskrivning


Adda Topcrete Nano tillhör en ny generation fästmassa. Den har låg åtgång pga, speciell typ av fyllmassa! 12,5 kg räcker till plattsättning för ca 9 m2.