Rep.mørtel

Nedladdningar:

- Produktdatablad

- Säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning

ADDA REP. MØRTEL är ett snabbhärdande reparationsbruk. ADDA REP. MØRTEL används för avjämning av golv och vägg i inomhusutrymmen. Kan byggas i skikttjocklekar från 1 - 15 mm. Beläggningsbar efter ca 1 timme. Användningsområden

Använd ADDA REP. MØRTEL vid mindre reparationer, putsning och avjämning upp till 15 mm. Kan användas på betong, trä, pågjutningar av cement och anhydrit, cellplast, terazzo, golvspånskivor, gips, lättbetong, eps, cellplast, samt kakel- och klinkerbeläggningar. Vid användning i våtrum ska det alltid täckas med tätskikt. Teknisk data


Klassning: CT-C35-F7

Vattenmängd: 4 - 5 liter vatten till 20kg säck.

Åtgång: Ca. 1,6 kg pulver per. mm. per. m².

Brukstemperatur: Det bör vara minimum + 6oC i luft, underlag och material.

Brukstid: Ca. 10 - 15 minuter*.

Torktid/gångbar: efter ca. 1 timmar*. Förpackning: 20 kg säck.

Hållbarhet: 12 månader efter produktion i torr och oöppnad förpackning (se tillverkningsdatum på förpackning).