START

     Primer

     Flytstøp

     EPS-Betong

 TÄTT

     2K Folielim

     Membran

     Ångspärr

     Skarvlim

     Tättfolie

     Skarvremsor

 LIM/FIX

     Lettlim Grå

     Lettlim Hvit

     Fliselim1

 FOG

     Perlefug

     Proff fug

     Sillikon

 AVSLUT

     Nano Rens

     Grovrens

     Supervask

     Movin

     Finish

Tätfolie

Nedladdningar:

- Produktdatablad

- Säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning


Adda Tätfolie är en svenskproducerad tätskiktsfolie. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av vatten- och ångtät polyetenfilm. Adda Tätfolie produceras med en P-märkt polyetenfilm och extruderas på båda sidor vilket ger en högre- kvalitéånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper. 

Användningsområden


Adda Tätfolie används fövattentätning av golv och vägg i bostadsmiljö eller utrymmen med liknande belastningAdda Tätfolie är en systemprodukt ingående i Adda 2K-System och Adda F SystemByggtekniska förutsättningar enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker Vatteninstallation och godkänd monteringsanvisning. 

Teknisk data


Färg: Vit.

Brukstemperatur: -30°C till 90°C

Tjocklek: 0,4mm.

Längd: 2,5 m, 10 m, 30 m, 40 m, 150 m.

Vikt: 0,5 kg, 1,8 kg, 5 kg, 6,5 kg, 24 kg.

Bredd: 0,75 m, 0,9 m.

Hållbarhet/lagring: min 10 år efter produktion, i oöppnat originalemballage lagrat i torr miljö. Undvik långvarig solexponering. (se produktionsdatum på förpackningen).