START

     Primer

     Flytstøp

     EPS-Betong

 TÄTT

     2K Folielim

     Membran

     Ångspärr

     Skarvlim

     Tättfolie

     Skarvremsor

 LIM/FIX

     Lettlim Grå

     Lettlim Hvit

     Fliselim1

 FOG

     Perlefug

     Proff fug

     Sillikon

 AVSLUT

     Nano Rens

     Grovrens

     Supervask

     Movin

     Finish

Skarvremsor

Produktbeskrivning


Adda Skarvremsa är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av vatten- och ångtät polyetenfilm. Adda Skarvremsa produceras med en P-märkt polyetenfilm och extruderas på båda sidor vilket ger en högre- kvalitéånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper.


Adda Skarvremsa Självhäftande är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående ett lager polypropylenväv ett lager vatten- och ångtät polyetenfilm och ett lager akrylbaserat häftämne. Häftämnet har hög resistens mot vatten, alkalitet och temperatur. Adda Skarvremsa Självhäftande produceras med en P-märkt polyetenfilm vilket ger en högre- kvalitéånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper. 

Användningsområden


Adda Skarvremsa används till tätning av golv-väggvinkel samt i vägg-vägg- vinkelns inner- och ytterhörn, material- skarvar och övergångar samt skarvar i Adda Foliesystem monterat kant- i kant i våtrum och utrymmen med liknande belastningar. Adda Skarvremsa är en systemprodukt ingående i Adda Våtrumssystem. 


Adda Skarvremsa Självhäftande används till tätning av golv-väggvinkel samt i vägg-vägg- vinkelns inner- och ytterhörn, material- skarvar och övergångar samt skarvar i Adda Foliesystem monterat kant- i kant i våtrum och utrymmen med liknande belastningar. Adda Skarvremsa Självhäftande är en systemprodukt ingående i Adda Våtrumssystem.

Teknisk data


Produkttyp: Försegling av polypropylenväv och P-märkt polyetenfilm. 

Färg: Blå med tryckt logo. 

Temperaturbeständig:  -30°C till 90°C 

Tjocklek:  0,2 mm, 0,4 mm. 0.5 mm för självhäftande

Vikt:  370 g, 590 g. 650g, 940g för självhäftande.

Längd: 30 m. 15m, 25m för självhäftande. 

Bredd: 100 mm. 

Hållbarhet/lagring minst 10 år efter produktion, i oöppnat originalemballage lagrat i torr miljö. Undvik  långvarig solexponering. (se produktionsdatum på förpackningen).