Skarvremsor

Produktbeskrivning


Adda Skarvremsa är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av vatten- och ångtät polyetenfilm. Adda Skarvremsa produceras med en P-märkt polyetenfilm och extruderas på båda sidor vilket ger en högre- kvalitéånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper.


Adda Skarvremsa Självhäftande är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående ett lager polypropylenväv ett lager vatten- och ångtät polyetenfilm och ett lager akrylbaserat häftämne. Häftämnet har hög resistens mot vatten, alkalitet och temperatur. Adda Skarvremsa Självhäftande produceras med en P-märkt polyetenfilm vilket ger en högre- kvalitéånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper. 

Användningsområden


Adda Skarvremsa används till tätning av golv-väggvinkel samt i vägg-vägg- vinkelns inner- och ytterhörn, material- skarvar och övergångar samt skarvar i Adda Foliesystem monterat kant- i kant i våtrum och utrymmen med liknande belastningar. Adda Skarvremsa är en systemprodukt ingående i Adda Våtrumssystem. 


Adda Skarvremsa Självhäftande används till tätning av golv-väggvinkel samt i vägg-vägg- vinkelns inner- och ytterhörn, material- skarvar och övergångar samt skarvar i Adda Foliesystem monterat kant- i kant i våtrum och utrymmen med liknande belastningar. Adda Skarvremsa Självhäftande är en systemprodukt ingående i Adda Våtrumssystem.

Teknisk data


Produkttyp: Försegling av polypropylenväv och P-märkt polyetenfilm. 

Färg: Blå med tryckt logo. 

Temperaturbeständig:  -30°C till 90°C 

Tjocklek:  0,2 mm, 0,4 mm. 0.5 mm för självhäftande

Vikt:  370 g, 590 g. 650g, 940g för självhäftande.

Längd: 30 m. 15m, 25m för självhäftande. 

Bredd: 100 mm. 

Hållbarhet/lagring minst 10 år efter produktion, i oöppnat originalemballage lagrat i torr miljö. Undvik  långvarig solexponering. (se produktionsdatum på förpackningen).