EPS-Betong

Nedladdningar:

- Produktdatablad

- Säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning


ADDA EPS-betong är en torrblandning av EPS-partiklar och cement i rätt proportioner. Produkten är färdig att blandas med vatten. Metoden är enkel: mät upp vatten, tillsätt innehållet i säcken, blanda och gjut. ADDA EPS-betong är en handblandningsbar och pumpbar värmeisolerande lättfyllnadsmassa för golv. Materialet kräver en mekanisk bearbetning med decolitskiva eller rivbräda för att åstadkomma en släthet tillräcklig för golvavjämningsmassa. ADDA EPS-betong levereras som torrbruk bestående av EPS-partiklar, portlandcement samt tillsatsmedel. Kornstorlek <10 mm. ADDA EPS-betong är fuktskadestabil. Produkten är klar för användning, blanda inte ADDA EPS-betong med andra produkter som är i flytande konstruktion.

AnvändningsområdenTeknisk dataBrukstemperatur: Ner till +10oC.

Blandning: 6,4 liter per 45 liter säck.

Förbrukning: 1 liter torrbruk per mm / m2.

Brukstid: Färdig massa bör brukas inom 20 minuter. Massa som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.

Torktid: ADDA EPS-betong är gångbar efter 24 timmar, självtorkande vid blanding med 6,4 liter vatten.

Materialåtgång: 50 mm/m² = 50 liter torrbruk/m².

Volymvikt torr: EB320 = 378 kg/m³

Min tjocklek: 40 mm

Min beläggning: 20 mm avjämning Klass C20

Armering: Ytor ≥ 10 m² armeras i avjämningen.

Max tjocklek: 500 mm.

För inomhusbruk: Ja

För utomhusbruk: Ja

Värmekonduktivitet: EB320 = 0,09 W/mK

Bärande konstruktioner: Nej

Densitet härdad: EB320 = 450 - 520 kg per m³

Tryckhållfasthet: >1,2 N/mm².

Rengöring: Omedelbart med vatten.

Förpackning: 45 liter säck.

Hållbarhet: 6 månader, efter produktion (se produktionsdatum på säck). Förvaras i torrt.