Fliselim1

Produktbeskrivning


Adda Fliselim är ett plastförstärkt cementbaserat
fästmassa speciellt goda egenskaper för montering av kakel och klinker.

Användningsområden


Inom- och utomhus, vägg, golv, våtrum, och värmegolv. För montering av keramiska plattor, mosaik, limtegel, dekorsten, skiffer och fasadsten. Är också lämpligt som spackel i 2-10 mm tjocklek. Använd Adda Lettlim Hvit till marmorplattor.


Underlag: Speciellt användarvänlig vid liming mot betong, avjämningsmassorlecablock, puts, mur, gipsskivor och på befintliga keramik plattor.

 

Teknisk data


Bruksområde: Inomhus och utomhus

Färg: Grå.

Blandningsförhållande: Ca 4-4,5 liter vatten per 20 kg säck. 

Åtgång: Fixkam från 4 – 10 mm.
Ca åtgång pulver i kg/m2:


Åtgången är beräknad utifrån att fixkammen används med en arbetsvinkel på ca 75°.  

Åtgången kan också variera pga, ojämnheter på underlag- typer och andra faktorer som ex, plattans baksidesprofil och val av fixkam. 


Brukstemperatur: Det bör vara minimum +6°C - +23°C i luft/underlag och plattorna. 

Brukstid:  3 – 4 timmar. 

Öppentid/skinnbildning: 20 minuter (beroende på lufttemperatur och underlagets sugkapacitet).
Om fästmassan visar tecken på skinnbildning, bör man påföra på nytt lager fästmassa för att få en färsk yta.

Torktid/gångbar: 1 dygn.

Genomhärdat: 14 dagar.

Förpackning: 20 kg säck (49 säckar per. pall).

Hållbarhet/Lagring: 12 månader, efter produktion. Lagras torrt i oöppnad originalförpackning.
(se produktionsdatum på säck).


Storlek fixkam

Åtgång pulver 

4 mm

ca. 1.8 kg/m² 

6 mm

ca. 3 kg/m² 

8 mm

ca. 4 kg/m² 

10 mm

ca. 6 kg/m²