START

     Primer

     Flytstøp

     EPS-Betong

 TÄTT

     2K Folielim

     Membran

     Ångspärr

     Skarvlim

     Tättfolie

     Skarvremsor

 LIM/FIX

     Lettlim Grå

     Lettlim Hvit

     Fliselim1

 FOG

     Perlefug

     Proff fug

     Sillikon

 AVSLUT

     Nano Rens

     Grovrens

     Supervask

     Movin

     Finish

Användningsområden


Inomhus, vägg, golv, våtrum, och värmegolv. För montering av keramiska plattor, mosaik, limtegel, dekorsten, marmor, skiffer, klinker och fasadsten.  

Är också lämpligt som spackel i 2-10 mm tjocklek. Fästmassan har inbyggd härdare i pulverform och är diffusionsöppen.


Underlag: Speciellt användarvänlig vid liming mot betong, avjämningsmassor, lecablock, puts, mur, gipsskivor och på befintliga
keramiska plattor.  

Nedladdningar:

- Produktdatablad

- Säkerhetsdatablad

Teknisk data


Klassifisering: C2TE S1.

Test: Testat i system 3 efter EW12004/2012.

Bruksområde: Inomhus

Färg: Gråvit.

Blandningsförhållande: Ca 4 – 4,5 liter vatten per 20 kg säck.

Åtgång: Fixkam från 4 – 10 mm.
Ca åtgång pulver i kg/m2:

Åtgången är beräknad utifrån att fixkammen används med en arbetsvinkel på ca 75° 

Åtgången kan också variera pga, ojämnheter på underlag- typer och andra faktorer som ex, plattans baksidesprofil och val av fixkam. 


Brukstemperatur: Det bör vara minimum +6°C - +23°C i luft/underlag och plattorna. 

Brukstid:  – 4 timmar. 

Öppentid/skinnbildning: 30 minuter*. Om fästmassan visar tecken på skinnbildning, bör man påföra nytt lager fästmassa för att få en färsk yta.

Torktid/gångbar: 1 dygn.

Genomhärdat: 14 dagar.

Förpackning: 15 kg säck (49 säckar per. pall).

Hållbarhet/Lagring: 12 mån, efter produktion lagras torrt i oöppnad originalförpackning.
(se produktionsdatum på säck).


Storlek fixkam

Åtgång pulver 

4 mm

ca. 1,1 kg/m² 

6 mm

ca. 1,5 kg/m² 

8 mm

ca. 1,9 kg/m² 

10 mm

ca. 2.3 kg/m² 

Lettlim Hvit

Produktbeskrivning


Adda Lettlim Hvit tillhör en ny generation fästmassa. Den har låg åtgång: 15kg räcker till plattsättning ca 7-9 m2.