Användningsområden


Inomhus, vägg, golv, våtrum, och värmegolv. För montering av keramiska plattor, mosaik, limtegel, dekorsten, marmor, skiffer, klinker och fasadsten.  

Är också lämpligt som spackel i 2-10 mm tjocklek. Fästmassan har inbyggd härdare i pulverform och är diffusionsöppen.


Underlag: Speciellt användarvänlig vid liming mot betong, avjämningsmassor, lecablock, puts, mur, gipsskivor och på befintliga
keramiska plattor.  

Teknisk data


Klassifisering: C2TE S1.

Test: Testat i system 3 efter EW12004/2012.

Bruksområde: Inomhus

Färg: Gråvit.

Blandningsförhållande: Ca 4,5 – 5 liter vatten per 15 kg säck.

Åtgång: Fixkam från 4 – 10 mm.
Ca åtgång pulver i kg/m2:

Åtgången är beräknad utifrån att fixkammen används med en arbetsvinkel på ca 75° 

Åtgången kan också variera pga, ojämnheter på underlag- typer och andra faktorer som ex, plattans baksidesprofil och val av fixkam. 


Brukstemperatur: Det bör vara minimum +6°C - +23°C i luft/underlag och plattorna. 

Brukstid:  – 4 timmar. 

Öppentid/skinnbildning: 30 minuter*. Om fästmassan visar tecken på skinnbildning, bör man påföra nytt lager fästmassa för att få en färsk yta.

Torktid/gångbar: 1 dygn.

Genomhärdat: 14 dagar.

Förpackning: 15 kg säck (49 säckar per. pall).

Hållbarhet/Lagring: 12 mån, efter produktion lagras torrt i oöppnad originalförpackning.
(se produktionsdatum på säck).


Storlek fixkam

Åtgång pulver 

4 mm

ca. 1,1 kg/m² 

6 mm

ca. 1,5 kg/m² 

8 mm

ca. 1,9 kg/m² 

10 mm

ca. 2.3 kg/m² 

Lettlim Hvit

Produktbeskrivning


Adda Lettlim Hvit tillhör en ny generation fästmassa. Den har låg åtgång: 15kg räcker till plattsättning ca 7-9 m2.