START

     Primer

     Flytstøp

     EPS-Betong

 TÄTT

     2K Folielim

     Membran

     Ångspärr

     Skarvlim

     Skarvremsor

 LIM/FIX

     Lettlim Hvit

     Fliselim1

 FOG

     Perlefug

     Proff fug

     Sillikon

 AVSLUT

     Nano Rens

     Grovrens

     Supervask

     Movin

     Finish

Innehörn/Ytterhörn

Nedladdningar:

- Produktdatablad

- Säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning


Adda Innerhörn och Ytterhörn är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av vatten- och ångtät polyetenfilm. Adda Innerhörn och Ytterhörn produceras med en P-märkt polyetenfilm och extruderas på båda sidor vilket ger en högre- kvalitéånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper.

Användningsområden


Adda Innerh
örn och Ytterhörn används till tätning av inner- och ytterhörn i våtrum och utrymmen med liknande belastningar. 

Teknisk data


Produkttyp: Försegling av polypropylenväv och P-märkt polyetenfilm.

Färg: Blå med tryckt logo. 

Temperaturbeständig:  -30°C till 90°

Tjocklek:  0,7 mm. 

Vikt:  Innerhörn 6g, Ytterhörn 8g 

Hållbarhet/lagring:  minst 1år efter produktion, i oöppnat originalemballage lagrat i torr miljö. Undvik  ngvarig solexponering. (se produktionsdatum på förpackningen).