Användningsområden


Inomhus, vägg, golv, våtrum, och värmegolv. För montering av keramiska plattor, mosaik, limtegel, dekorsten, marmor, skiffer, klinker och fasadsten.  

Är också lämpligt som spackel i 2-20 mm tjocklek. Fästmassan har hög tryck- och slagtålighet. Adda Topcrete Kvikk fungerar även till murning av glasblock.


Underlag: Speciellt användarvänlig vid liming mot betong, avjämningsmassorlecablock, puts, mur, gipsskivor och på befintliga
keramiska plattor.

Teknisk data


Klassifisering: C1TE S1.

Test: Testat i system 3 efter EW12004/2012.

Bruksområde: Inomhus och utomhus.

Färg: Grå.

Blandningsförhållande: Ca 0,22 liter vatten per kg, Ca 4.4 liter vatten per 20 kg säck. 

Åtgång: Fixkam från 4 – 10 mm.
Ca åtgång pulver i kg/m2:

Åtgången är beräknad utifrån att fixkammen används med en arbetsvinkel på ca 75°.  

Åtgången kan också variera pga, ojämnheter på underlag- typer och andra faktorer som ex, plattans baksidesprofil och val av fixkam. 


Brukstemperatur: Det bör vara minimum +6°C - +23°C i luft/underlag och plattorna. 

Brukstid:  1 – 2 timmar

Öppentid/skinnbildning: 20-30 minuter*. Om fästmassan visar tecken på skinnbildning, bör man påföra nytt lager fästmassa för att få en färsk yta.

Torktid/gångbar: 2-4 timmar.

Genomhärdat: 14 dagar.

Förpackning: 20 kg säck (49 säckar per. pall).

Hållbarhet/Lagring: 6 mån, efter produktion (se produktionsdatum på säck). Lagras torrt i oöppnad originalförpackning.


Storlek fixkam

Åtgång pulver 

4 mm

ca. 1.8 kg/m² 

6 mm

ca. 3 kg/m² 

8 mm

ca. 4 kg/m² 

10 mm

ca. 6 kg/m² 

Topcrete Kvikk

Produktbeskrivning


Adda Topcrete Kvikk är en cementbaserad snabbhärdande flexibel fästmassa till montering av keramiska plattor. Adda Topcrete Kvikk uppnår en tryckstyrka på 5 Mpa efter 2 timmar och 45 minuter i normal rumstemperatur. Adda Topcrete Kvikk är en 1-komponet plastförstärket fästmassa som bara ska tillsättas vatten. Fästmassan har inbyggde härdare i pulverform.