START

     Primer

     Flytstøp

     EPS-Betong

 TÄTT

     2K Folielim

     Membran

     Ångspärr

     Skarvlim

     Tättfolie

     Skarvremsor

 LIM/FIX

     Lettlim Grå

     Lettlim Hvit

     Fliselim1

 FOG

     Perlefug

     Proff fug

     Sillikon

 AVSLUT

     Nano Rens

     Grovrens

     Supervask

     Movin

     Finish

Topcrete Kvikk

Produktbeskrivning


Adda Topcrete Kvikk är en cementbaserad snabbhärdande flexibel fästmassa till montering av keramiska plattor. Adda Topcrete Kvikk uppnår en tryckstyrka på 5 Mpa efter 2 timmar och 45 minuter i normal rumstemperatur. Adda Topcrete Kvikk är en 1-komponet plastförstärket fästmassa som bara ska tillsättas vatten. Fästmassan har inbyggde härdare i pulverform.   

Nedladdningar:

- Produktdatablad

- Säkerhetsdatablad

Användningsområden


Inomhus, vägg, golv, våtrum, och värmegolv. För montering av keramiska plattor, mosaik, limtegel, dekorsten, marmor, skiffer, klinker och fasadsten.  

Är också lämpligt som spackel i 2-20 mm tjocklek. Fästmassan har hög tryck- och slagtålighet. Adda Topcrete Kvikk fungerar även till murning av glasblock.


Underlag: Speciellt användarvänlig vid liming mot betong, avjämningsmassorlecablock, puts, mur, gipsskivor och på befintliga
keramiska plattor.

Teknisk data


Klassifisering: C1TE S1.

Test: Testat i system 3 efter EW12004/2012.

Bruksområde: Inomhus och utomhus.

Färg: Grå.

Blandningsförhållande: Ca 0,22 liter vatten per kg, Ca 4.4 liter vatten per 20 kg säck. 

Åtgång: Fixkam från 4 – 10 mm.
Ca åtgång pulver i kg/m2:

Åtgången är beräknad utifrån att fixkammen används med en arbetsvinkel på ca 75°.  

Åtgången kan också variera pga, ojämnheter på underlag- typer och andra faktorer som ex, plattans baksidesprofil och val av fixkam. 


Brukstemperatur: Det bör vara minimum +6°C - +23°C i luft/underlag och plattorna. 

Brukstid:  1 – 2 timmar

Öppentid/skinnbildning: 20-30 minuter*. Om fästmassan visar tecken på skinnbildning, bör man påföra nytt lager fästmassa för att få en färsk yta.

Torktid/gångbar: 2-4 timmar.

Genomhärdat: 14 dagar.

Förpackning: 20 kg säck (49 säckar per. pall).

Hållbarhet/Lagring: 6 mån, efter produktion (se produktionsdatum på säck). Lagras torrt i oöppnad originalförpackning.


Storlek fixkam

Åtgång pulver 

4 mm

ca. 1.8 kg/m² 

6 mm

ca. 3 kg/m² 

8 mm

ca. 4 kg/m² 

10 mm

ca. 6 kg/m²