Addaplan 350 Fiber 75


Nedladdningar:

- Produktdatabad

- Säkerhetsdatablad

Produktbeskrivning

ADDAPLAN 350 FIBER 75 är en dammreducerad, cementbaserad och fiberförstärkt avjämningsmassa. ADDAPLAN 350 FIBER 75 används för avjämning av golv i inomhusutrymmen som t.ex våtrum, bostäder, offentliga lokaler med normal belastning. Fungerar med värmegolv, minsta tjocklek över värmekabel är 5 mm vid klinker och 10 mm vid övriga golvbeläggningar. 

Användningsområden

Använd ADDAPLAN 350 FIBER 75 vid avjämning och upprättning av undergolv, mindre nivåskillnader upp till 50 mm. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, cellplast, terazzo, golvspånskivor, gips, eps, samt kakel- och klinkerbeläggningar. På sviktande ytor måste minimitjockleken vara 25 mm. På brandfarliga material måste ett icke brännbart material läggas ut på minst 5 mm, ADDAPLAN 350 FIBER 75 kan användas för detta. Generellt ska produkten inte användas som ytskikt, men fungerar som underlag för klinker och övriga beläggningar. 

Teknisk data


Brukstemperatur: Ner till +6oC

Blandning: 3,80 - 4,20 liter pr 20 kg säck

Förbrukning: 1,7 kg torr massa per mm per m2. Dvs. 1,7 kg ger 1 l färdigblandat massa som täcker 1 mm pr. m2. Brukstid: Färdig massa bör brukas inom 20 minuter. Massa som har börjat härda i blandkärlet ska inte blandas upp med mer vatten.

Torktid: ADDAPLAN 350 FIBER 75 är gångbar efter ca 75 minuter, och kan plattsättas efter 5-6 timmar. Tätskikt eller vinylgolv-beläggning kan ske efter 24 timmar.

Svinn: 0,05% efter 28 dygn

Hållfasthet: >1,5 N/mm² etter 28 døgn

Emballage: 20 kg säck

Härdningstid: Härdtid Tryckhållfasthet Böjstyvhet 1 døgn 20,3 N/mm² 4,4 N/mm² 7 døgn 27,5 N/mm² 7,3 N/mm² 28 døgn 33,8 N/mm² 7,3 N/mm² 56 døgn 38,4 N/mm² 10,2 N/mm²

Hållbarhet: Bäst före 6 månader efter tillverkningsdatum, förvaras torrt och oöppnat. Se produktionsdatum på säck.

Härdningstid innan golv-värme sätts på: 28 dygn